Below you will find mandatory information required by the Dutch tax authority related to our ANBI status (institution for public benefit).

Naam instelling

Stichting Neighborhood Feminists

RSIN

860506708

Contactgegevens

hello@neighborhoodfeminists.com
Postadres op aanvraag

Doelstelling

Het steunen van vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen in Nederland door het dagelijks leven van individuen op een tastbare manier te verbeteren.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020

  • Het uitvoeren van de pilotfase van het Dignity Kits project (t/m maart 2020)
  • Het verder uitwerken van het Dignity Kits project op basis van de geleerde lessen van de pilotfase (april – december 2020)
  • Het verduurzamen van de financiering van de organisatie

Bestuurders

Het bestuur van Stichting Neighborhood Feminists bestaat uit: 
Anneloes Dijkman (voorzitter en penningmeester)
Camila Montecinos Díaz (secretaris)
Tammy Sheldon (algemeen bestuurslid)

Het bestuur is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Aangezien de stichting in oktober 2019 opgericht is, eindigt ons eerste boekjaar pas eind 2020. Het eerste inhoudelijke en financiële jaarverslag is derhalve pas begin 2021 beschikbaar.