Below you will find mandatory information required by the Dutch tax authority related to our ANBI (institution for public benefit) status.

Naam instelling

Stichting Neighborhood Feminists

RSIN

860506708

Contactgegevens

hello@neighborhoodfeminists.com
Remmerdenplein 100
1106 AK Amsterdam

Doelstelling

Het steunen van vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen in Nederland door het dagelijks leven van individuen op een tastbare manier te verbeteren.

Hoofdlijnen beleidsplan 2022

  • Het voortzetten van de uitvoering en het verder uitbreiden van onze projecten rondom menstruatiearmoede
  • Het opzetten van nieuwe kleinschalige projecten in lijn met onze doelstelling
  • Het verder uitbouwen van de community building component van Neighborhood Feminists
  • Het verbreden van de fondsenwerving en het verduurzamen van de financiering van de organisatie

Bestuurders

Het bestuur van Stichting Neighborhood Feminists bestaat uit: 
Anneloes Dijkman (voorzitter en penningmeester)
Camila Montecinos Díaz (secretaris)
Tammy Sheldon (algemeen bestuurslid)

Het bestuur is onbezoldigd. De beloning van medewerkers geschiedt volgens de CAO Sociaal Werk. Op dit moment heeft Neighborhood Feminists twee parttime medewerkers in dienst.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Hier is ons inhoudelijke en financiële jaarverslag over 2021 te downloaden.

Hier is ons inhoudelijke en financiële jaarverslag 2020 te downloaden. Dit verslag omvat ook het laatste kwartaal van 2019.