In Schotland zijn menstruatieproducten voor iedereen beschikbaar, en andere landen zoals het VK en Frankrijk hebben al belangrijke wetgeving aangenomen om menstruatiearmoede concreet aan te pakken. Toch bestaan zulke nationale maatregelen in Nederland nog niet.

Het verhogen van het minimumloon is de belangrijkste stap die de overheid kan zetten tegen alle vormen van armoede, inclusief menstruatiearmoede.

Bij gebrek aan nationaal beleid en de snel stijgende kosten van levensonderhoud, moeten gemeenten het hardnekkige probleem van menstruatiearmoede aanpakken.

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraadsleden heeft nu gehoor gegeven aan deze uitdaging. De Amsterdamse afdelingen van GroenLinks, Bij1, Partij van de Arbeid (PvdA), D66, Partij van de Dieren (PvdD), Lijst Kabamba en DENK hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend waarin wordt opgeroepen om menstruatieproducten vrij beschikbaar te maken voor wie ze nodig heeft, ongeacht gender-identiteit of juridische status. Ze erkennen de urgentie van het probleem en halen ons onderzoek aan, waarin menstruatiearmoede in Amsterdam bevestigd werd.

Ze stellen voor producten beschikbaar te stellen op verschillende locaties in de stad, zoals scholen, bibliotheken, apotheken, daklozenopvang, openbare bibliotheken en asielzoekerscentra.

Het initiatiefvoorstel bevat ook een oproep tot duidelijke en praktische voorlichting over menstruatie op scholen, om zowel gezondheidsrisico’s als het stigma rond menstruatie
en menstruatie-armoede te verkleinen.

Het ingediende voorstel zal de komende weken worden besproken. Voor de korte termijn hebben de indieners verzocht om €50.000 beschikbaar te stellen voor een proefproject waarmee snel aan een deel van de toenemende behoefte voldaan kan worden, door menstruatieproducten te verstrekken in gebieden waar de nood het hoogst is. Net als wij en vele anderen erkennen deze Amsterdamse gemeenteraadsleden terecht dat, zoals ze verklaarden, “toegang tot menstruatieproducten een basisbehoefte is en een gebrek aan toegang negatieve effecten heeft op de gezondheid… en bijdraagt aan gender-ongelijkheid.” Gisteren heeft de gemeenteraad de amendement voor dit proefproject aangenomen.

Menstruatiearmoede vergroot de gender-kloof in onderwijs en werk.

Menstruatiearmoede tegen aan te gaan is een kwestie van gelijkheid, net zoveel als van volksgezondheid.

Laten we ervoor zorgen dat aan deze fundamentele behoefte wordt voldaan voor iedereen die menstrueert.

Het volledige voorstel is hier te downloaden en lezen: