Als je dit leest, overweeg je mogelijk om Neighborhood Feminists (NF) met jouw bedrijf te helpen. We zijn ontzettend dankbaar voor je interesse. Om ons werk te kunnen blijven uitvoeren, zijn we afhankelijk van mensen zoals jij. We komen daarom dan ook graag in contact met bedrijven zoals die van jou. 

Jij maakt je hard voor het welzijn van jouw medewerkers en mensen binnen de gemeenschappen waar je actief bent. Wij hebben een missie om het leven van mensen in Amsterdam te verbeteren door, onder anderen, een einde te maken een menstruatiearmoede. 

Een samenwerking met NF biedt jouw bedrijf de mogelijkheid zijn middelen, expertise en netwerk in te zetten om de strijd aan te gaan tegen menstruatiearmoede in Amsterdam. Het toont een duidelijk beeld van jouw toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zal je reputatie versterken en je zichtbaarheid vergroten. Ook bouw je hiermee vertrouwen op onder een brede kiesgroep, inclusief jouw klanten, medewerkers en stakeholders. 

Samen kunnen we een concrete impact hebben op gendergelijkheid, participatie, productiviteit, volksgezondheid en welzijn.

Voor ons betekent samenwerken het gezamenlijk creëren van doelen en doelstellingen die zowel onze missie en doelen als de prioriteiten voor betrokkenheid van uw bedrijf in de gemeenschap weerspiegelen. Dit doen we niet alleen om een gevoel van gezamenlijk eigendom te bevorderen, maar ook omdat we streven naar een langdurige samenwerking.

We erkennen dat er niet zoiets bestaat als een one-size-fits-all benadering. Daarom willen partnerschappen op maat ontwikkelen om aan jouw specifieke voorkeuren en prioriteiten te voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Je kan bijdragen via materiële donaties, vrijwilligersondersteuning of fondsenwervingsinitiatieven;
  • Je kan jouw impact vergroten door financiële steun te bieden, die gepaard gaat met toegang tot professionele vaardigheidstrainingen of marketingmiddelen, voor initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat betreft zichtbaarheid en erkenning, kan een samenwerking met een jonge, resultaatgerichte non-profit organisatie, die zich richt op het beëindigen van menstruatiearmoede positieve media-aandacht, betrokkenheid op sociale media en public relations mogelijkheden genereren voor jouw bedrijf. Jouw bedrijf kan de merkzichtbaarheid vergroten en nieuwe doelgroepen bereiken door:

  • Het sponsoren van bewustmakingscampagnes of evenementen;
  • Vermeld te worden in persberichten;
  • Uitgelicht te worden op onze website en social media platforms.

Jouw bedrijf kan profiteren van een verhoogde betrokkenheid en tevredenheid van werknemers door een doel te ondersteunen dat bij de werknemers aansluit. Het bieden van vrijwilligersmogelijkheden, het organiseren van teambuildingactiviteiten of het gelijk opgaan met donaties van werknemers kan een gevoel van samenhorigheid binnen het bedrijf bevorderen.

Vanuit onze kant beloven wij heldere communicatie gedurende onze samenwerking. We streven ernaar om regelmatig te overleggen en updates te geven over de voortgang van het programma, de impactmetingen en komende mogelijkheden voor betrokkenheid. Ook zullen we feedback en input vragen om de samenwerking continu te verbeteren en te versterken.

NF is trots op wat het sinds 2019 heeft bereikt. In 2022 leidde de eerste kwantitatieve onderzoeksresultaten over menstruatiearmoede in Amsterdam, tot de introductie van een wetsvoorstel in de gemeenteraad van Amsterdam. In 2023 heeft de raad de verantwoordelijkheid van de stad vastgesteld om het probleem aan te pakken door middel van productvoorzieningen en educatie. Ook ontving NF haar eerste subsidie van de stad. Deze vooruitgang motiveerde ons om de volgende stap te zetten: het zoeken naar financiering voor het organiseren van educatieve gemeenschapsworkshops over een gezonde menstruatie, door gecertificeerde trainers, tegen medio 2024.

Samenwerkingsinspanningen om menstruatiearmoede aan te pakken, bevorderen solidariteit en samenwerking tussen bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en gemeenschapsleden. Hierdoor worden sociale cohesie en veerkracht versterkt. Een partnerschap tussen NF en jouw bedrijf biedt voor beide voordelen.

Aan het einde van de dag profiteren wij, jij en de inwoners van Amsterdam van jouw steun aan een lokale non-profit organisatie. Samen kunnen we rechtstreeks bijdragen aan bredere sociale – en economische aspecten én de volksgezondheid binnen Amsterdam. 

Ja, we zijn ambitieus: Het is onze missie om ons werk tegen menstruatiearmoede overbodig te maken. Maar we kunnen dit niet alleen doen. Help ons om de basisbehoeften en een flinke dosis ‘dignity’ oftewel waardigheid door heel Amsterdam te brengen. 

Laten we het gesprek aan gaan om te kijken hoe jouw bedrijf en Neighborhood Feminists het meeste uit een samenwerking kunnen halen! Voor meer informatie kan je direct contact opnemen met Tammy Sheldon, ons medeoprichter en voorzitter door op de knop te klikken:

Naast dat je rechtstreeks contact met ons opneem, kan je ook deze links bezoeken: