Voor de Engelse versie van deze tekst, klik hier.

Als dit de eerste keer dat je onze site bezoekt, van harte welkom! Wij zijn Neighborhood Feminists, en wij zetten ons al twee jaar in tegen menstruatiearmoede in Amsterdam. Dit doen wij door middel van projecten waarbij we lokale mensen die menstrueren steun bieden in de vorm van maandverband en andere essentiële toiletspullen.*

Menstruatiearmoede is in alle gevallen onaanvaardbaar, iets wat in een rijke stad zoals Amsterdam des te meer geldt. Amsterdam wordt gezien als welvarende en vooruitstrevende stad, maar de realiteit is dat de ongelijkheid steeds meer toeneemt. Nederland telt momenteel meer miljardairs dan ooit, terwijl volgens de Amsterdamse Armoedemonitor het aantal mensen die beneden de armoedegrens leven in 2020 is gestegen tot 20%, een percentage dat minstens 6% hoger ligt dan op andere plekken in Nederland. Uit een enquête van Plan International in 2019 bleek dat bijna 1 op de 10 mensen die menstrueert in Nederland menstruatiearmoede ervaart. In Amsterdam komt dat neer op een schatting van 26.000 personen die maandelijks geld tekort komen om maandverband of andere producten voor hun menstruatie te kopen. (Ja, dat lees je goed: 26.000).

Wij vinden dit niet kunnen en daarom komen we voor deze mensen op. Deze maand voeren wij een tiendaagse campagne in Amsterdam. Wil je meer weten over wat we precies doen en hoe je zelf een steentje kunt bijdragen? Lees verder. 

Onze campagne

Met onze campagne gaan we de straat op. De kans is groot dat je dit bericht leest omdat je een van onze posters hebt gezien. Tussen 10 en 20 december verschijnen deze posters overal in de stad. Het is eigenlijk simpel: wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot essentiële levensmiddelen. Zo ook menstruatieproducten. Iedereen heeft het recht op een hygiënische menstruatie en niemand zou ooit de keuze moeten maken tussen tampons of eten wegens gebrek aan geld. Met dit als doel openen wij graag het gesprek met Amsterdammers. Wij willen dat iedereen er bewust van is dat menstruatiearmoede ook een Amsterdams probleem is, en dat menstruatie iets is waar over gesproken mag – en moet – worden. Wij zien een toekomst voor ons waar in Amsterdam maandverband, tampons en alles wat je verder nodig hebt voor je menstruatie gratis beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft. Dit willen wij waarmaken, en dat doen wij samen met jou. 

Waarom de specifieke focus op menstruatiearmoede?

Menstruatiearmoede is een vorm van armoede die slecht zichtbaar is, vanwege de stigma en schaamte die heersen rondom zowel menstruatie als armoede. Maar dat we menstruatiearmoede niet zien betekent niet dat het er niet is, en degenen die het ervaren hebben onze solidariteit nodig. Als organisatie ligt onze focus op feministische en antiracistische actie; statistieken tonen keer op keer aan dat armoede in Nederland vaker voorkomt onder mensen van kleur en vrouwen (vooral alleenstaande moeders).** Door menstruatiearmoede te bestrijden en beëindigen maken we dus ook stappen in onze strijd tegen racisme en seksisme. 

Voor alle duidelijkheid: we zijn van mening dat groepen zoals wij helemaal niet zouden moeten bestaan. We zien essentiële levensbehoeften zoals menstruatieproducten als verantwoordelijkheid van de overheid. Maar de realiteit is dat er voor 26.000 mensen in Amsterdam geen vangnet is. Dus totdat de overheid en beleidsmakers met structurele oplossingen komen, blijven wij vechten voor de rechten van deze personen. 

Wat wij doen

Wij ondersteunen mensen die menstruatiearmoede ervaren door rechtstreeks maandverband, tampons en andere benodigde producten te leveren via onze Dignity Kits en Menstruation Stations. Dignity Kits zijn pakketten die zowel maandverband e.d. bevatten als basis toiletartikelen. De pakketten worden geleverd aan opvangcentra en ontmoetingsplekken in Amsterdam Oost, Centrum en Zuidoost. Ook zijn wij onlangs gestart met Menstruation Stations. Menstruation Stations zijn kasten die gevuld zijn met gratis maandverband, tampons en meer. Ze worden door ons gratis aangevuld, en iedereen die iets nodig heeft mag daar gratis producten uit pakken – no questions asked.

We zijn trots op onze Dignity Kits en Menstruation Stations, maar zijn er ook van bewust dat wij slechts een klein percentage van de mensen bereiken die het nodig hebben. Daarom is bewustwording zo belangrijk, en daarom voeren wij campagne. Hoe meer mensen hiervan op de hoogte zijn, hoe meer steun wij hopen te kunnen ontvangen en hoe meer mensen wij als collectief kunnen helpen aan de producten die ze nodig hebben.

Wat jij kunt doen 

Ons steunen! Zonder jou komen we er niet. Voor €15 per maand heb je één Dignity Kit gevuld. Deze kit bevat dan alle maandverband, tampons, inlegkruisjes en toiletartikelen voor één persoon voor de hele maand. Voor €40 per maand heb je één Menstruation Station voorzien van producten (maandverband, tampons, inlegkruisjes) waar verschillende mensen gebruik van maken. En mocht je eigen ondernemer zijn of je werkgever kunnen overtuigen om een gift te doen aan een hardwerkende lokale stichting, kun je voor slechts €500 per jaar een Menstruation Station een jaar lang van producten voorzien.

Des te meer donateurs we hebben, des te beter wij vooruit kunnen plannen. Dit betekent dat we ook voor lagere prijzen kunnen inkopen bij de groothandel. Waar we geld besparen betekent het natuurlijk dat we nog meer Dignity Kits en Menstruation Stations kunnen vullen. Als donateur gaat 100% van je donatie naar deze twee projecten. Omdat mensen het hard nodig hebben. Menstruatie stopt immers niet wanneer je niet genoeg geld hebt, en ook niet tijdens een pandemie.

Kortom, de noodzaak is er, ook al is het niet voor iedereen zichtbaar. Ondersteuning van jou of van je werk kan het verschil maken. Laten we allemaal het gesprek aan gaan over menstruatiearmoede – of dit nou met vrienden en collega’s is, onder familie, met lokale beleidsmakers, op Twitter, of door onze Insta– en LinkedIn campagne posts te delen. Om het aangaan van een gesprek makkelijker voor je te maken hebben we een infographic gemaakt die je kunt downloaden. Daarop staat de basisinformatie omtrent menstruatiearmoede.

Help ons om meer Dignity Kits te leveren en meer Menstruation Stations uit te rollen in Amsterdam. Help ons om stappen te zetten in onze strijd tegen menstruatiearmoede, terwijl we hard blijven werken aan permanente, structurele oplossingen voor een probleem dat helemaal niet zou moeten bestaan. Het duurt één minuut om hier te doneren

*Hoewel we op dit moment voornamelijk werken met vrouwen en meisjes, willen we duidelijk maken dat niet iedereen die menstrueert vrouw is – en dat niet alle vrouwen menstrueren.

** Zie voor meer informatie het rapport van de Nederlandse regering over armoede onder mensen van kleur en het gezamenlijke regeringsrapport van Bureau Clara Wichmann over de economische en arbeidspositie van vrouwen in Nederland.