Al hiermee bezig drie jaren, we krijgen deze vraag best vaak, en ons antwoord is een mix van onze directe ervaring door ons werk in Amsterdam, en de bestaande onderzoeken naar menstruatiearmoede in Nederland (zie inzet).

In Amsterdam ligt het officiële aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft (vastgesteld op 120% van het minimuminkomen) hoger dan het nationaal gemiddelde, en dat aantal is stijgende. Dit betekent dat meer mensen moeite hebben om te betalen voor hun basisbehoeften. Voor mensen die menstrueren, of gezinsleden hebben die dat doen, zijn menstruatieproducten ook basisbehoeften.

In 2019 heeft De Bovengrondse een verkennend onderzoek gedaan naar menstruatiearmoede in Amsterdam, waarbij ze lokale organisaties en 170 individuele deelnemers spraken. Zij bevestigden wat wij ook zien: menstruatiearmoede speelt vooral onder werkende armen, dak- en thuislozen, en ongedocumenteerden. Hoewel het rapport een duidelijke analyse was van menstruatiearmoede in onze stad, onderstreepte De Bovengrondse zelf het volgende: “Het onderzoek is bedoeld als een eerste verkenning, en is daarom indicatief en niet representatief van aard. Een kwantificering valt dan ook buiten het bereik van dit onderzoek.”

In 2019 voerde Plan International NL een onderzoek uit onder 1037 deelnemers in heel Nederland over menstruatiearmoede. Ze concludeerden dat:
– Maximaal 10 procent weleens te maken heeft gehad met de voorgelegde vormen van menstruatiearmoede (1%-9%).
– Bijna 10 procent heeft weleens aan een vriendin/kennis moeten vragen om een menstruatieproduct,  omdat zij daar zelf geen geld voor hadden (9%) en een even grote groep heeft weleens te weinig geld gehad om menstruatieproducten te kopen (9%).
– Vooral in Noord-Nederland worden menstruatieproducten vaker hergebruikt (5% vs. 2%)

Menstruatiearmoede was een probleem in 2019 en is dat nog steeds in 2022. Het heeft een effect op onderwijs en werk, met fysieke en mentale gevolgen. Met onze Dignity Kits en Menstruation Stations zijn we druk bezig geweest om mensen met de grootste nood te ondersteunen, maar er zijn nog zoveel meer mensen die we niet bereiken. Er is urgente behoefte aan een duurzame aanpak. Ons doel is duidelijk: ervoor te zorgen dat er een blijvende oplossing is voor iedereen die in Amsterdam menstruatiearmoede ervaart. Om een einde te kunnen maken aan menstruatiearmoede in de stad, is het alleen wel belangrijk dat we een helder beeld hebben van de omvang van het probleem.

Illustratie door Suzero.

Dit is waarom we de handen ineengeslagen hebben met Opinium, een prijswinnend internationaal onderzoeksbureau. De klanten van Opinium variëren van commerciële bedrijven tot instituten, zoals de Europese Commissie, tot universiteiten en nonprofits. Samen met Neighborhood Feminists voeren zij het kwantitatieve onderzoek naar menstruatiearmoede in Amsterdam uit.

Opinium heeft ervaring met dit onderwerp. Vorig jaar won Opinium een prijs voor hun onderzoek naar menstruatiearmoede in het Verenigd Koninkrijk, dat ze samen met Plan International UK uitvoerden. Het onderzoek dat ze deden had een grote invloed op het maatschappelijke debat over menstruatiearmoede, door de omvang en impact van het probleem duidelijk vast te stellen. Met dit onderzoek in de hand konden beleidsmakers en lokale groepen samenwerken om menstruatiearmoede aan te pakken, met als resultaat dat:

  • De overheid in het VK nu gratis menstruatiearmoede op scholen verstrek
  • Het nu verplicht is om menstruatie op te nemen in lessen seksuele voorlichting
  • De Royal College of GPs (Koninklijk Huisartsen Genootschap) hun protocollen rondom menstruatie, gezondheid en welzijn herzien heeft nadat het onderzoek aangetoond had dat meisjes wegens schaamte niet over problemen rondom hun menstruatie durfden te praten.

Onze oproep tot actie: als je in Amsterdam woont, neem dan alsjeblieft deel aan ons onderzoek. Help ons om menstruatiearmoede in de stad in kaart te brengen, en ons dichter bij ons doel te brengen om een einde te maken aan dit probleem. Het enige wat je hoeft te doen is een korte vragenlijst invullen. Spoor anderen in Amsterdam aan om ook deel te nemen, door onze posts op LinkedIn of Insta te delen, of de link naar het onderzoek. Vanaf 15 september 2022 kun je op www.AMSmenstrueert.nl terecht om de vragenlijst anoniem in te vullen. Bedankt!