De behoeften van migranten en vluchtelingen zijn alleen maar toegenomen in deze winter van covid-19, en het daaruit voortvloeiende verlies van banen en huizen. Zonder veel poespas zijn er in Amsterdam een paar kleine groepen die zich blijven inzetten voor mensen zonder papieren.

Een organisatie waar we van houden is Human Aid Now, die, ondanks hun kleine omvang, directe hulp biedt aan vluchtelingen in verschillende landen. Human Aid Now is ook behoorlijk actief in Amsterdam en verstrekt voedselpakketten aan mensen die geen toegang hebben tot opties zoals de Voedselbank. Een andere groep die heel zichtbaar met vluchtelingen bezig is, is Amsterdam City Rights. ACR identificeert en ontwikkelt projecten die bijdragen aan een inclusieve stad, om zo beter tegemoet te komen aan de wettelijke rechten en behoeften van mensen zonder papieren.

Amsterdam City Rights, Human Aid Now, en Neighborhood Feminists hebben de handen ineen geslagen om een eenvoudige, gemakkelijk te updaten en/of te reproduceren flyer te ontwikkelen die informatie geeft over de rechten van ongedocumenteerden in Nederland, aangezien zowel vluchtelingen als de lokale bevolking maar al te vaak niet over de juiste informatie beschikt. Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) en nationaal vluchtelingen informatiecentrum Stichting Los hebben de informatie samen met ACR samengesteld. Voor meer informatie over de rechten van vluchtelingen en ongedocumenteerden verwijzen we graag naar www.basicrights.nl, Stichting Los, en Amsterdam City Rights.

We leveren deze informatieflyer bij elke Dignity Kit en houden op deze pagina ook een PDF-versie bij. Je kan de flyer openen door op de volgende preview te klikken: