Neighborhood Feminists is in het najaar van 2019 opgericht om projecten op te zetten die een tastbare, directe impact hebben op gemarginaliseerde groepen in Amsterdam, vanuit een feministisch en anti-racistisch perspectief. Wij  bestrijden menstruatiearmoede in Amsterdam door:

 • Ons Dignity Kits project, waarmee we (voornamelijk ongedocumenteerde) mensen in Amsterdam structureel voorzien van menstruatie artikelen en andere noodzakelijke verzorgingsartikelen. 
 • Ons Menstruation Stations project, waarmee op openbare, toegankelijke locaties self-serve kastjes gevuld met gratis menstruatieproducten geplaatst worden. Iedereen die het nodig heeft kan voor zichzelf een ongeopende verpakking maandverband of tampons meenemen.

Ons kantoor zit in broedplaats de Kazerne in Reigersbos, Zuidoost. We zijn een informele, platte organisatie die op dit moment gerund wordt door een bestuur van drie leden, twee coördinatoren, en een klein groep vrijwilligers. Neighborhood Feminists is een ANBI stichting en het bestuur is daarom onbezoldigd.

We zijn bezig om onze projecten uit te breiden en zijn het afgelopen jaar zodanig gegroeid dat we willen per eind augustus 2022 onze organisatie versterken met twee nieuwe bestuursleden. Deze posities zijn voor 1 jaar met intentie tot verlenging. 

Wat ga je doen?

Als bestuurslid geef je de visie van NF vorm. Je zet strategie uit en bepaalt de kaders voor toekomstige projecten rondom menstruatiearmoede, fondsenwerving, beleidsbeïnvloeding en personeels- en vrijwilligersmanagement. Je vertegenwoordigt NF naar buiten toe, vaak gezamenlijk met onze coördinatoren en andere bestuursleden. Hoewel onze ambitie is om op termijn steeds meer een bestuur op afstand te hebben, hou je je vanwege hoe klein en jong onze organisatie is als bestuurslid ook gedeeltelijk bezig met uitvoer. Gezien de thema’s waar we op werken vinden we het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk achter de besluiten staat, en nemen binnen het bestuur beslissingen op basis van consensus. 

Het bestuur heeft ca. elke 6 weken een bestuursvergadering. De drie mede-oprichters hebben op dit moment elke week een online meeting met het NF team om dagelijkse zaken door te nemen. 

Hoeveel tijd je aan Neighborhood Feminists besteedt hangt af van de taken die je op je neemt. De werkzaamheden zijn goed mogelijk naast werk of studie. Wij schatten dat 4-6 uur per week een realistische tijdsbesteding is in verband met vergaderingen, fondsenwerving en activiteiten rondom beleidsbeïnvloeding.

Wat zoeken we?

We willen het bestuur graag versterken met de volgende kennis en ervaring. Idealiter vinden we:

 • Eén nieuw bestuurslid met kennis van en ervaring met fondsenstructuren en -kansen (publiek of privaat)
 • Eén nieuw bestuurslid met kennis van en ervaring met beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal of nationaal niveau

Verder geldt voor beide nieuwe bestuursleden dat je:

 • Affiniteit hebt  met onze doelstelling en met het bewerkstelligen van een inclusieve samenleving. 
 • Kennis van intersectioneel feminisme hebt en dit ook in de praktijk kan brengen. 
 • Sterk bent in procesbewaking en follow-up, en hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden.
 • Woonachtig bent in Amsterdam of omgeving.
 • Een goede beheersing van zowel Nederlands als Engels hebt (veel van onze vergaderingen en interne documenten zijn in het Engels).
 • Flexibel beschikbaar bent en je thuis voelt in een klein team.
 • Je comfortabel voelt in een leidende rol en taken proactief uitvoert.

We vinden het belangrijk dat ons bestuur de samenleving weerspiegelt en zo divers en inclusief mogelijk is. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur moedigen we nadrukkelijk mensen van kleur en biculturele mensen aan om te reageren. We zoeken ook naar een goede samenstelling van, onder andere, mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap, mensen met verschillende religieuze achtergronden, mensen met een beperking of chronische ziekte, sekswerkers en mensen met een vluchtelingenachtergrond. 

Lijkt dit je wat?

Solliciteer dan door te mailen naar Anneloes Dijkman, anneloes@neighborhoodfeminists.com. Je kunt jezelf voorstellen op jouw manier: met een brief, een video, of een andere manier die bij je past. We horen in ieder geval graag waarom je bij NF past, en wat je kan en wil bijdragen aan het bestuur. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 22 juni 2022. We verwachten dat de nieuwe bestuursleden in de zomermaanden ingewerkt worden en uiterlijk eind augustus daadwerkelijk zullen starten.