In 2019 begonnen Camila, Anneloes en Tammy met het Dignity Kits project. We pakten de Kits in terwijl de producten verspreid door onze woonkamers lagen, en de gangen van onze huizen stonden vol met maandverband en toiletspullen, met soms bizarre situaties als gevolg. En we brachten ze zelf rond: in het begin een bescheiden 15 Kits per maand. Na verloop van tijd voorzagen we steeds meer mensen van menstruatieproducten en toiletartikelen; eind vorig jaar bracht NF iedere maand 200 Dignity Kits rond. Deze Dignity Kits maken deel uit van ons algehele doel om een einde te maken aan menstruatiearmoede in Amsterdam. 

Hoewel we ons realiseren dat dit geen klein doel is, is het wel het juiste doel: toegang tot een gezonde menstruatie is een fundamenteel mensenrecht. Dit doel kan echter niet worden bereikt door alleen producten uit te delen. Daarom hebben we de afgelopen twee jaar (vooral achter de schermen) hard gewerkt om menstruatiearmoede op de agenda van de gemeente Amsterdam te krijgen. Eind vorig jaar zat er duidelijk wat beweging in de zaak. We werkten samen met verschillende leden van stadsdeelcommissies: met succes werden in de meeste Amsterdamse stadsdelen moties ingediend en aangenomen om menstruatiearmoede aan te pakken. De publicatie in oktober van ons kwantitatieve onderzoek versnelde het momentum nog meer: het initiatiefvoorstel rond menstruatiearmoede waaraan wij hebben bijgedragen, werd in november ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam. Menstruatiearmoede werd in december ook op nationaal niveau in de Tweede Kamer aangepakt, door middel van de goedkeuring van een wetsvoorstel en financiering om tegemoet te komen aan de meest dringende behoefte. 

We hopen dat deze verschuivingen ertoe leiden dat de overheid ervoor zorgt dat menstruatieproducten beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft. Maar zoals we al eerder zeiden; we zijn er nog niet. Het in maart aangenomen Amsterdamse initiatiefvoorstel moet nog worden uitgewerkt en afgerond als stadsinitiatief. Afgelopen november werd €50.000 goedgekeurd door de gemeenteraad om degenen met de grootste nood te helpen. Maar de begroting voor het volledige gemeentelijke initiatief tegen menstruatiearmoede moet dit najaar nog worden vastgesteld. 

Deze eerste verschuivingen zijn veelbelovend, maar ook noodzakelijk. Zoals aangegeven in ons onderzoek uit 2022 groeit de behoefte aan menstruatieproducten; menstruatiearmoede zal naar verwachting blijven toenemen in 2023. 

Met onze Kits en Menstruation Stations hebben we de afgelopen tijd in totaal meer dan 800 mensen per maand ondersteund in Amsterdam. Een flinke verandering ten opzichte van die eerste 15 Kits! Gezien de groeiende behoefte en de gemeentelijke maatregelen die worden genomen, hebben we besloten om onze menstruatiearmoede acties aan te scherpen: vanaf nu zullen we alleen menstruatieproducten verstrekken, en geen andere toiletartikelen of verzorgingsproducten meer. Op deze manier kunnen we een groter aantal mensen ondersteunen.

Praktisch gezien betekent dit wel dat we afscheid moeten nemen van onze Dignity Kits. We hebben het Dignity Kits project dit jaar langzaam afgebouwd, waarbij de levering van de laatste Kits deze maand gepland staat. Voor alle duidelijkheid: na deze maand brengen we nog steeds maandverband, tampons en andere menstruatieproducten naar alle locaties die eerder Dignity Kits ontvingen. Donaties zullen blijven worden gebruikt om meer mensen te ondersteunen via bijvoorbeeld ons groeiende aantal Menstruation Stations in de stad. 

Zelfs ontwikkelingen die over het algemeen positief zijn, kunnen ook pijnlijk zijn. Dignity Kits waren onze allereerste actie als Neighborhood Feminists. Zo hebben velen ons leren kennen. Ze hielpen mensen direct, maar lieten ook duidelijk de onvervulde behoefte in Amsterdam zien. Op deze manier hielpen Dignity Kits bij het vergroten van het bewustzijn over menstruatiearmoede en de hindernissen waarmee ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en andere risicogroepen in onze stad worden geconfronteerd. 

Dignity Kits laten zien wat er kan gebeuren door doorzettingsvermogen, donaties groot en klein, en vrijwilligers (die de Kits inpakten of druk bezig waren om online meer steun te zoeken- en soms beide!). Dignity Kits zijn het bewijs dat wij als individuen samen kunnen komen en tijdig de nodige hulp kunnen bieden aan anderen. Ze zijn het bewijs dat we verandering kunnen creëren in de buurten van onze stad. 

Het werk gaat door, maar we willen iedereen en elke organisatie bedanken voor het doneren van geld, tijd of energie (of allemaal!) om in de afgelopen drie jaar Dignity Kits te leveren aan degenen die het het hardst nodig hadden. En een extra speciaal bedankje aan ons toegewijde team en onze vrijwilligers, die geholpen hebben om dit project verder uit te breiden.

In totaal zullen we tegen het einde van deze maand meer dan 3.500 Dignity Kits hebben afgeleverd. In een stad zo groot als de onze lijkt dat aantal misschien bescheiden, maar elke Kit maakte een groot, tastbaar verschil voor de persoon die deze ontving. 

We willen ook iedereen bedanken die via Dignity Kits heeft bijgedragen aan het verspreiden van bewustzijn over menstruatiearmoede, of het nu was via een podcast, een krantenartikel, op school, of door er gewoon over te praten met hun vrienden, familie, buren of collega’s. 

Het werk gaat door. Voorwaarts!