Een maand geleden hebben wij als voorbereiding op International Menstrual Health Day* in, een ​​oproep op Instagram gedaan aan mensen die bereid waren om met ons over hun eigen ervaringen met menstruatie te praten om zo het stigma rondom menstruatie te helpen doorbreken. 

Door middel van ons werk hebben we geleerd dat we alleen een einde kunnen maken aan menstruatiearmoede als we het op verschillende manieren aanpakken. Het normaliseren van menstruatie is hier een belangrijk onderdeel van. Willen we structurele verandering teweeg brengen dan moeten we de schaamte, taboo en stigma actief tegengaan. Daar wilde we met onze campagne een steentje aan bijdragen, met hulp van onze gemeenschap.

De reacties op onze oproep kwamen uit heel Amsterdam. Mensen waren enthousiast om deel te nemen en bereid om hun persoonlijke verhalen met ons te delen. We hoorden over praktische realiteiten die een mentale impact kunnen hebben, zoals het gebrek aan vuilnisbakken in alle toiletten. We bespraken de schaamte die veel deelnemers hebben gevoeld – of soms nog steeds voelen – tijdens hun menstruatie. Anderen gingen in op de gevolgen van ontoereikend medisch onderzoek naar de menstruele gezondheid. Weer anderen legde de focus op de structurele ongelijkheid die bestaat voor mensen die menstrueren, vooral wanneer ze uit achterstandswijken komen. De ideeën en verhalen waren divers, genuanceerd en kwamen ook in veel opzichten toch overeen. Ze laten zien wat we al wisten: dat wanneer we onszelf de ruimte geven om menstruatie te bespreken, we verbinding creëren.  

Heb je de verhalen nog niet gelezen? Dan nodigen we je uit om ze hier nog even te bekijken. 

We zien deze #MenstruatieTalks als een showcase van hoe we anno 2022 menstruatie ervaren. Deze verhalen vertellen over successen en worstelingen, trots en ongemak. Ook zien we onze campagne als een vorm van verzet tegen zwijgcultuur, taboe en schaamte.

Onze hartelijke dank aan iedereen die heeft deelgenomen. Je wordt gezien, gehoord en enorm gewaardeerd. Ook onze hartelijke dank aan iedereen die de campagne heeft gedeeld. We hopen met z’n allen deze gesprekken voort te blijven zetten, op International Menstrual Health Day en gedurende het hele jaar.

*Let op: Van oorsprong heet deze dag Menstrual Hygiene Day. Wij en vele anderen kiezen voor Menstrual Health Day omdat we deze focus op gezondheid een bredere strekking zien hebben. Ook is de term neutraler dan hygiëne, een term wat kan bijdragen aan het stigmatiserende idee van onrein zijn.